Co to jest operat przeciwpożarowy? Najważniejsze informacje

R

Zamierzasz otworzyć działalność, w ramach której będziesz składować lub magazynować odpady? Potrzebujesz operatu przeciwpożarowego. Inaczej nie otrzymasz stosownego zezwolenia na prowadzenie biznesu. Sprawdź, w jakich przypadkach operat przeciwpożarowy jest wymagany i jak go odpowiednio sporządzić?

Operat przeciwpożarowy – co to? Czemu służy i komu jest potrzebny?

 Operat przeciwpożarowy to dokument zawierający informacje na temat ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części bądź innego miejsca, w którym odpady są składowane i magazynowane. Jego sporządzenie ma na celu ochronę przechowywanych materiałów, mienia i zdrowia ludzi. Z tego względu tak ważne jest to, aby był odpowiednio przygotowany i zrozumiały dla każdego pracownika.

Co ważne, operat przeciwpożarowy to nie Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, którą zapewnić i wdrożyć mają właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów albo ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji m.in. zamieszkania zbiorowego czy też użyteczności publicznej.

Kiedy operat przeciwpożarowy jest wymagany?

 Operat przeciwpożarowy to dokument, który należy dołączyć do wniosku o wydanie:

  • zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Co ważne, sporządzony dokument należy uzgodnić z powiatowym lub miejskim komendantem Państwowej Straży Pożarnej. W ciągu 14 dni od przedłożenia dokumentu otrzymasz od niego postanowienie dotyczące zgody na zbieranie, przetwarzanie lub wytwarzanie odpadów. Dopiero wówczas możesz ubiegać się u starosty, marszałka województwa lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska o oficjalne zezwolenie albo pozwolenie.

Kto może opracować operat przeciwpożarowy?

 Katalog osób uprawnionych do sporządzenia operatu przeciwpożarowego jest zwięzły i został jasno określony. Kto i kiedy może opracować dokument?

  1. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jeżeli organem uprawnionym do wydania zezwolenia lub pozwolenia jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska.

  2. Inżynier pożarnictwa, czyli absolwent studiów wyższych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. Jeżeli organem uprawniony do wydania zezwolenia lub pozwolenia jest starosta.

Zastanawiasz się, czy potrzebujesz operatu przeciwpożarowego? A może szukasz eksperta, który mógłby wykonać go dla Ciebie? Rzetelna firma świadcząca usługi z zakresu konsultingu środowiskowego nie tylko rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości, ale również opracuje dokument. W efekcie Twój wniosek o zezwolenie lub pozwolenie nie będzie zawierał żadnych braków formalnych.

Operat przeciwpożarowy – co powinien zawierać?

 Ustawodawca nie sformułował jednoznacznych wytycznych co do tego, jak operat przeciwpożarowy powinien zostać sporządzony. To właśnie z tego względu jego wykonanie warto zlecić specjaliście z doświadczeniem, który będzie zawierać kompleksowe informacje dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części albo innego miejsca składowania i magazynowania odpadów.

Dla powiatowego lub miejskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej najważniejsze jest to, aby operat przeciwpożarowy jasno wskazywał – zarówno w części opisowej, jak i graficznej – lokalizację składowania odpadów. Ułatwia to pracę funkcjonariuszom PSP, którzy muszą wykonać czynności kontrolne w obrębie miejsca magazynowania.

W operacie przeciwpożarowym powinny znaleźć się również informacje o specyfice zakładu i procesie technologicznym, który ma w nim miejsce. Należy w nim przedstawić także m.in. charakterystykę poszczególnych rodzajów odpadów, warunki dojazdu pożarowego czy też metody szkolenia użytkowników obiektu w kwestii bezpieczeństwa pożarowego.

Bez operatu przeciwpożarowego starania o zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów spełzną na niczym. Jest to bowiem dokument, który musisz dołączyć do stosownych wniosków, aby zyskać zgodę starosty, marszałka województwa lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska i móc legalnie prowadzić działalność.