Czym jest audyt personalny i jak wykorzystać go w biznesie?

R

Coraz więcej przedsiębiorców postrzega pracowników za największy atut organizacji i upatruje w nich źródła przewagi konkurencyjnej. Dlatego wykorzystuje różne narzędzia, które mają na celu usprawnić zarządzanie personelem. Jednym z nich jest audyt personalny? Na czym on polega i jak można go wykorzystać w biznesie?

Audyt personalny – co to? Czemu służy?

Audyt personalny to narzędzie, które pozwala zbadać potencjał zatrudnionych pracowników. Dostarcza on wielu użytecznych wskazówek, których wdrożenie pozwala rozwijać talenty w organizacji, skuteczniej zarządzać kapitałem ludzkim oraz pracować nad efektywnością zespołów. U personelu budzi jednak mieszane odczucia. Kojarzy się bowiem z surową analizą danych i widmem zwolnień.

Tymczasem odpowiednio przeprowadzony audyt personalny przynosi korzyści nie tylko firmie, ale i pracownikom. Dzięki niemu odkrywają bowiem swoje mocne i słabe strony. W niektórych przypadkach zabezpiecza nawet przed utratą pracy. Jak to możliwe? Zdarza się, że audyt personalny mówi „nie” gruntownemu przeobrażeniu firmy i rekomenduje jedynie niewielkie zmiany. Pozwala to zlikwidować ewentualne ograniczenia oraz zwiększyć efektywność zespołów bez zwolnień.

Audyt personalny:

  • określa przyczyny problemów w firmie i wskazuje ich rozwiązania,
  • obrazuje mocne i słabe strony pracowników (zespołów),
  • ułatwia zaplanowanie ścieżek rozwoju personelu i dopasowanie metod kształcenia,
  • podnosi efektywność personelu i całych zespołów,
  • optymalizuje koszty i realnie wpływa na wysokość osiąganych zysków,
  • sprzyja poprawie komunikacji,
  • ułatwia podjęcie właściwych decyzji personalnych,
  • upraszcza procedury w firmie i pozwala wykształcić nowe standardy działania.

Żeby kompleksowo ocenić sytuację i potencjał pracowników, wykorzystuje się różne metody, techniki i narzędzia, m.in. testy psychologiczne oraz wywiady kompetencyjne. Analitycy chętnie stosują tzw. środek oceny – assassment center. Pozwala on sprawdzić, która osoba z zespołu najlepiej pasuje na dane stanowisko (np. lidera). Z kolei development center określa mocne i słabe strony nie tylko samych pracowników, lecz również całych zespołów.

Jak przeprowadza się audyt personalny? Kiedy warto się na niego zdecydować?

Audyt personalny przeprowadzają wykwalifikowani analitycy. W pierwszej kolejności analizują oni stan faktyczny. Następnie szukają przyczyn, które doprowadziły do tego, że pracownicy są mniej efektywni, a zespoły nie osiągają zakładanych celów. Przeprowadzają testy i wywiady – zbierają dane i poddają je analizie.

W dalszym kroku specjaliści określają działania naprawcze, a także ich ewentualne skutki. Na koniec sporządzają sprawozdanie z audytu personalnego, w którym zawierają rekomendacje dla firmy. Dokument ten stanowi podstawę do wprowadzania zmian w organizacji i stworzenia optymalnej polityki kadrowej.

Większość przedsiębiorców decyduje się przeprowadzić audyt personalny w momencie dostrzeżenia spadku efektywności pracowników i braku realizacji zakładanych celów przez zespoły. Tymczasem najlepsze wyniki przynosi systematyczne wykonywanie analiz. Pozwala to usprawnić pracę wszystkich działów w firmie, ułatwia zarządzanie kapitałem ludzkim i korzystnie wpływa na osiągane przez przedsiębiorstwo zyski.

Audyt personalny – komu powierzyć jego przeprowadzenie?

Chociaż audyt personalny może przeprowadzić zarówno osoba zatrudniona w firmie, jak i zewnętrzny specjalista, opieranie się na wewnętrznych zasobach nie jest dobrą praktyką. Budzi to bowiem obawy o ewentualną stronniczość analityka. Może też podkopywać morale wśród pracowników i sprawiać, że nie będą oni chcieli mu zaufać.

Dlatego lepiej skorzystać z usług bezstronnego specjalisty z zewnątrz – coacha lub mentora doświadczonego w przeprowadzaniu audytów personalnych. Nie tylko przeanalizuje on strukturę firmy, ale również nastroje pracowników. Zidentyfikuje źródła problemów i obszary zapalne, a także udzieli praktycznych wskazówek.

Pracownicy często postrzegają audyt personalny jako zagrożenie. Tymczasem stanowi szansę na lepsze dopasowanie się do organizacji i stabilny rozwój umiejętności oraz kompetencji. Odpowiednio przeprowadzona analiza ułatwi zarządzanie personelem i pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie zespołów. Żeby jednak przyniosła zakładane rezultaty, jej przeprowadzenie warto powierzyć specjaliście.

źródło: ewanizio.pl