Jakie kary grożą za nieterminowe rozliczenie podatku dochodowego z OnlyFans?

R

Zdarzenie losowe, trudna sytuacja osobista lub zwykła nieuważność sprawiły, że umknął Ci termin rozliczenia podatku dochodowego z działalności na OnlyFans? Zastanawiasz się, czy grożą Ci w związku z tym jakieś kary? Sprawdź, z jakimi konsekwencjami może wiązać się niezłożenie rocznej deklaracji podatkowej w terminie. Czy istnieje sposób, aby ich uniknąć?

Kary za nieterminowe rozliczenie podatku dochodowego z OnlyFans – z jakimi konsekwencjami musisz się liczyć?

 Zgodnie z wydaną przez polskie organy skarbowe interpretacją indywidualną odnoszącą się do „skutków podatkowych otrzymywania wpłat w ramach relacji internetowych”, zarobki, które uzyskujesz w ramach aktywności na OnlyFans, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Rodzi to kilka skutków.

  1. Po pierwsze, musisz założyć jednoosobową działalność gospodarczą, chyba że uzyskiwane miesięcznie przychody nie będą przekraczać limitu dla tzw. działalności nierejestrowanej. Wówczas nie musisz rejestrować firmy i uzyskiwać wpisu do CEIDG. Limit ten jest ustalony na poziomie 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w okresie od lipca do grudnia 2024 r. wynosi 3225 zł. Jeśli przekroczysz wskazaną kwotę limitu, masz 7 dni na złożenie w CEIDG wniosku rejestracyjnego.

  2. Po drugie, masz obowiązek wpłacać w ciągu roku zaliczki poczet podatku dochodowego, a także rozliczyć go w określonym terminie – do 30 kwietnia każdego roku. W tym celu musisz złożyć roczne zeznanie podatkowe PIT. To, jaką ostatecznie kwotę podatku dochodowego odprowadzisz, zależy nie tylko od wielkości zarobków, ale również wybranej formy opodatkowania działalności gospodarczej. Z tego względu dobrze się zastanów nad jej wyborem.

Jeśli nie umiesz ocenić, która forma opodatkowania będzie w Twoim przypadku najkorzystniejsza, zwróć się o pomoc do doradcy podatkowego. Udzieli Ci on eksperckiego wsparcia i rozwieje wszelkie wątpliwości.

Jako że terminowe złożenie deklaracji podatkowej PIT jest jednym z podstawowych obowiązków każdego podatnika opłacającego podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, kary za jego niedopełnienie są dotkliwe. Na jakie konsekwencje musisz się przygotować w związku z niezłożeniem w terminie podatku dochodowego od zarobków z OnlyFans?

  1. Grzywna pieniężna. Może ona wynieść do 720 stawek dziennych, a stawka dzienna jest zwyczajowo ustalana na poziomie 1/30 Twojego miesięcznego wynagrodzenia.

  2. Kara pozbawienia wolności. Orzekana jest w granicach od 5 dni do 5 lat, a w wyjątkowych przypadkach może wynieść nawet 10 lat lub 15 lat dla kary łącznej.

Jak uniknąć kary za nieterminowe rozliczenie podatku dochodowego z OnlyFans?

 Żeby uniknąć kary za nieterminowe rozliczenie podatku dochodowego z OnlyFans, musisz w pierwszej kolejności złożyć zaległą deklarację podatkową PIT, a następnie wysłać pismo do właściwego urzędu skarbowego o braku złożenia rocznego zeznania podatkowego w obowiązującym terminie.

W takim przypadku należy również skorzystać z instytucji „czynnego żalu”, czyli wskazać organom skarbowym szczególne okoliczności, takie jak trudna sytuacja osobista, zdarzenie losowe, które sprawiły, że nie udało Ci się dotrzymać wymaganego terminu, a w szczególności ujawnić osoby współdziałające w popełnieniu ewentualnego wykroczenia skarbowego.

Co ważne, jeśli Twój „czynny żal” nie zostanie uznany przez urząd skarbowy za zasadny, nie możesz odwołać się od wydanej decyzji. Z tego względu warto zadbać o to, aby wysłane Fiskusowi pismo było odpowiednio sformułowane. Niestety, jeśli urząd skarbowy ma już wiedzę na temat Twojego wykroczenia, niewiele wskórasz. Im więc szybciej zaczniesz działać, tym większe prawdopodobieństwo, że ubiegniesz organy państwowe.

Nieterminowe rozliczenie podatku dochodowego z zarobków osiągniętych na OnlyFans może skutkować karą grzywny, a nawet pozbawienia wolności. Żeby uniknąć negatywnych konsekwencji, warto skorzystać z instytucji „czynnego żalu”. Nie w każdym przypadku ona zadziała. Niemniej warto spróbować.