Rynek mieszkań – jakie wyzwania czekają nas w przyszłości?

R

Rynek mieszkaniowy w Polsce dynamicznie się rozwija. Napędzany wysokim popytem boom inwestycyjny winduje ceny. Czy rosnąca inflacja jest w stanie go ostudzić? Jakie wyzwania będą kształtować rynek mieszkań w przyszłości? Przedstawiamy najważniejsze trendy i przewidywania co do jego rozwoju.

Mieszkania od dewelopera – czy będą droższe? Jak inflacja wpływa na popyt mieszkaniowy?

Rosnące ceny gruntów i materiałów budowlanych sprawiają, że mieszkania w Polsce systematycznie drożeją. Tempo wzrostu cen jest zbliżone do średniej w całej Unii Europejskiej i wynosi ok. 8-10 proc. rokrocznie. Jak twierdzą analitycy, w najbliższym czasie trend ten utrzyma się, choć z uwagi na zmiany w koniunkturze gospodarczej podwyżki mogą być mniejsze. Z czego to wynika?

W odpowiedzi na rosnącą inflację Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podniesieniu stóp procentowych. Wpłynęło to nie tylko na podwyżki rat kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym, ale również ograniczyło zdolność kredytową części klientów indywidualnych. W efekcie wiele osób odłożyło decyzję o zakupie mieszkania, także w obawie przed tym, że oprocentowanie kredytów hipotecznych w przyszłości dodatkowo wzrośnie. Ograniczony popyt może sprawić, że podwyżki cen mieszkań będą niższe niż dotychczas. Czy jednak na pewno?

Z jednej strony inflacja hamuje popyt na nowe mieszkania. Z drugiej zachęca do inwestowania w nieruchomości. Jak to możliwe? Część klientów indywidualnych w nabyciu lokum upatruje bowiem szansy na ochronę zgromadzonego kapitału przed spadkiem wartości, który jest konsekwencją postępującej inflacji. Może to windować ceny mieszkań, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że część deweloperów już ograniczyła swoje plany inwestycyjne, co zmniejszy dostępność nieruchomości na rynku.

Nowe mieszkania – gratka dla funduszy PRS

Wśród trendów na rynku mieszkaniowym można zauważyć również rosnącą aktywność zagranicznych funduszy instytucjonalnych, które inwestują w nowe mieszkania na wynajem. Jedni twierdzą, że pogarsza to dostępność nieruchomości oraz prowadzi do wzrostu cen mieszkań, zwłaszcza dla klientów indywidualnych. Inni upatrują w tym szansy na normalizację rynku najmu w Polsce.

Fundusze PRS (Private Rented Sector) są nastawione na długoterminowe okresy najmu, sięgające 5, a nawet 10 lat. Oferują też jasne zasady współpracy, eliminujące m.in. ryzyko konieczności wyprowadzki z powodu widzimisię właściciela. Z punktu widzenia najemców ich obecność na rynku mieszkaniowym wydaje się więc pożądana.

Choć rola funduszy PRS w Polsce systematycznie rośnie, wciąż nie można powiedzieć, że są ważnymi graczami. Przewiduje się jednak, że w przyszłości mogą odgrywać istotną rolę na rynku mieszkaniowym. Już teraz spadek aktywności nabywców indywidualnych skłania je do negocjacji z deweloperami warunków zakupu mieszkań.

Jakie inne wyzwania będą kształtować rynek mieszkaniowy w przyszłości?

Postępująca inflacja to główne wyzwanie, z jakim uporać będzie się musiał nie tylko rynek mieszkaniowy, ale cała gospodarka. Winduje ona zarówno ceny materiałów budowlanych, w ciągu zaledwie kilku miesięcy podrożały nawet o kilkaset procent, jak i koszty robocizny. Nie jest to jednak jedyny problem. Zmniejsza się bowiem dostępność nowych gruntów pod inwestycje. Dodatkowo ich ceny rosną.

Na to, jak kształtował będzie się rynek mieszkaniowy w przyszłości, wpływ będą mieć również regulacje prawne. Chociaż trudno przewidzieć, jakie konkretnie zapisy zostaną wprowadzone, kierunek reform jest jasny – państwo ma tworzyć rozwiązania ułatwiające obywatelom nabycie własnego lokum.

Rynek mieszkaniowy w Polsce ustawicznie się rozwija i podlega przeobrażeniom. Są one wynikiem nie tylko wahań koniunktury gospodarczej, ale również zmieniających się oczekiwań nabywców. Wiele też zależy od ewentualnych zmian w prawie. Jedno jest pewne – na jego uczestników czeka wiele wyzwań, z którymi trzeba będzie się uporać.