Spedycja a logistyka – czym się różnią?

R

Branża transportowa to niebywale rozległa i obszerna dziedzina. Jej nieodzownym elementem zdecydowanie jest spedycja i logistyka. W języku potocznym bardzo często oba te określenia używane są zamiennie i traktowane jako synonimy, czyli zwroty bliskoznaczne. Jednak w branży transportowej specjaliści zauważają wyraźne różnice pomiędzy logistyką i spedycją. Warto wiedzieć czym zajmuje się każda z tych dziedzin, a co ważniejsze, czym się one od siebie różnią.

Czym jest logistyka?

Na samym początku trzeba uświadomić sobie i pamiętać, że pojęcie spedycji i logistyki nie są tożsame, nie oznaczają tych samych procesów i zadań. Wprawdzie nie mają one sztywnych granic, ponieważ zazębiają się i uzupełniają, jednak nie powinno się określeń tych stosować wymiennie. Takie wzajemne dopełnianie się logistyki i spedycji pozwala na kompleksowe realizowanie całego procesu transportu ładunków i zarządzania nim. 

Zatem czym właściwie jest logistyka? To dość szerokie pojęcie, które odnosi się przede wszystkim do planowania transportu. Najważniejszym zadaniem logistyki, a więc planowania przewozu jest transport rzeczy, zwierząt czy osób z punktu nadania do punktu docelowego. Najlepszym i najprostszym przykładem jest przewóz towarów z zakładu produkcyjnego bądź zakładu przetwórstwa do punktu sprzedaży. Cały proces logistyczny umożliwia kompleksowe zarządzanie procesem transportu i jego organizacją. W istocie z usług firm logistycznych, mniejszych bądź większych oraz w różnym stopniu, korzysta każde przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą swoich wyrobów czy ich dystrybucją na szeroką skalę.

Charakterystyka i najważniejsze cechy spedycji

Nieco odmiennym elementem procesu transportu jest spedycja. Najczęściej określana jest mianem organizacji transportu w praktyce. O ile logistyka miała za zadanie zaplanować cały proces transportu, o tyle spedycja wciela te plany w życie i zajmuje się ich faktyczną realizacją. Również mamy tu do czynienia z przewozem towarów z punktu nadania do miejsca docelowego. Spedycja jest pojęciem nieco węższym niż logistyka i w zasadzie działania spedycyjne wchodzą w skład całego procesu logistycznego. Wynika to z tego, że spedycja również obejmuje nieco węższy zakres działań niż logistyka. Do zadań realizowanych w ramach spedycji należy przede wszystkim przemieszczanie ładunków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w ramach konkretnej działalności gospodarczej.

Spedytor w firmie transportowej odpowiada za szereg czynności. Jego najważniejszym zadaniem jest przeprowadzenie transportu towarów w sposób poprawny, bezpieczny i bezproblemowy. Spedytor jest także odpowiedzialny za sposób przeprowadzenia transportu i jego charakter. Do najważniejszych zadań spedytora należy przyjmowanie zleceń na przewóz produktów, kompletowanie dokumentacji, zawieranie umów z klientami, poszukiwanie właściwej floty do przewozu towarów, przygotowywanie ładunków do odpraw celnych, a także ubezpieczanie przesyłek, wystawianie listów przewozowych oraz nadawanie przesyłek. Wszystkie te działania odbywają się natomiast ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i wymagań przewożonego towaru.

Czym różni się spedycja od logistyki?

Już po tej krótkiej prezentacji dość jasno wyłania się obraz spedycji i logistyki, co pozwala rozpoznać i zrozumieć dzielące je różnice. Choć zarówno spedycja, jak i logistyka wchodzą w skład złożonych usług branży TSL (transport, spedycja, logistyka) to jednak odpowiedzialne są za różne elementy tego procesu.

Spedycja jako pojęcie węższe wchodzi w skład logistyki. Warto wiedzieć, że logistyka polega na zaplanowaniu procesu transportu, a także na zorganizowaniu całego procesu zarządzania łańcuchem dostaw czy pojedynczych transportów ładunków. Spedycja natomiast odpowiada za wcielenie w życie planów logistycznych, czyli praktyczne zorganizowanie transportu. Trzeba jednak pamiętać, że choć spedycja stanowi część logistyki to nie jest jej odrębną, wyspecjalizowaną komórką.