Wszystko, co należy wiedzieć o organizacji pogrzebu

R

Organizacja pogrzebu bliskiej osoby to wymagające zadanie. Towarzyszące mu trudne emocje niejednokrotnie biorą górę, przez co trudno skupić się na załatwianiu formalności i szczegółach związanych z pochówkiem. Niestety nie da się ich uniknąć. Co należy wiedzieć o organizacji pogrzebu, aby uniknąć dodatkowego stresu?

Organizacja pogrzebu – co należy wiedzieć?

Pogrzeb to trudne wydarzenie, zwłaszcza dla osób bezpośrednio zaangażowanych w jego organizację. Najczęściej bowiem zamiast skupić się na stracie, muszą zająć się formalnościami związanymi z pochówkiem. To przytłaczające, jednak nie ma od tego ucieczki, choć w pewnych kwestiach rodzinę może wyręczyć profesjonalny zakład pogrzebowy. Co należy wiedzieć o organizacji pogrzebu, aby oszczędzić sobie dodatkowego stresu?

  1. Co do zasady, pogrzeb powinien odbyć się przed upływem 72 godzin od zgonu. Nie zawsze jednak okoliczności na to pozwalają, przez co czas oczekiwania na pochówek wydłuża się. Jeśli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej, wówczas pogrzeb należy zorganizować przed upływem 24 godzin od śmierci.
  2. Żeby móc zorganizować pochówek, należy w pierwszej kolejności uzyskać kartę zgonu zmarłego. Dokument wystawia lekarz orzekający śmierć lub lekarz opiekujący się osobą zmarłą na 30 dni przed jej śmiercią.
  3. Organizacją pogrzebu nie trzeba zajmować się na własną rękę. O wszystkie szczegóły związane z transportem ciała, ubraniem zmarłego i przygotowaniem pochówku zadba dom pogrzebowy. Pogrążona w żałobie rodziny decyduje jedynie o najważniejszych kwestiach – rodzaju obrządku religijnego i terminie pogrzebu. Bliscy zmarłej osoby wybierają też trumnę lub urnę, kwiaty oraz oprawę muzyczną. Na życzenie rodziny kwestiami tymi może zająć się zakład pogrzebowy. Rodzina ustala jedynie budżet. Zdarza się też, że pracownicy placówki pomagają w organizacji stypy i transportu członków rodziny na uroczystość. Pozwala to odciążyć bliskich.
  4. Pogrzeb może mieć świecką formę. Wówczas uroczystość pożegnania zmarłej osoby najczęściej odbywa się w kaplicy domu pogrzebowego, a prowadzi ją mistrz ceremonii. Czuwa on nad wszelkimi szczegółami i dba o podniosłość wydarzenia. Co ważne, świecki pogrzeb może mieć mniej oficjalny charakter niż uroczystość wyznaniowa. Ostateczne zdanie i decyzja o przyjętej formule zawsze należy do rodziny (chyba że zmarła osoba przed śmiercią określiła swoją wolę).
  5. Zamiast tradycyjnego pochówku można zdecydować się na kremację zwłok. Nie wymaga ona dodatkowych formalności, a towarzysząca jej ceremonia pogrzebowa może być równie uroczysta co w przypadku grzebania ciała w ziemi.

O czym jeszcze pamiętać podczas organizacji pogrzebu? Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Organizacja pogrzebu to jest nie tylko trudnym, ale i kosztownym przedsięwzięciem. Dlatego wiele rodzin korzysta z państwowego wsparcia w postaci zasiłku pogrzebowego. Choć oferowana kwota – 4 tys. zł – nie jest spektakularna, pozwala zrekompensować część wydatków związanych z pochówkiem bliskiej osoby.

Żeby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć wymagane dokumenty w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci (lub pod pewnymi warunkami – od dnia pogrzebu). Zwłoka skutkuje przedawnieniem roszczeń, co w praktyce oznacza odmowę wypłaty świadczenia. Osoba ubiegająca się o zasiłek pogrzebowy musi w wymaganym terminie dostarczyć do ZUS-u:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego,
  • akt zgonu,
  • oryginały rachunków dokumentujące poniesione przez wnioskodawcę koszty,
  • dokumenty świadczące o pokrewieństwie lub powinowactwie,
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu lub emerytalnemu.

Emocje towarzyszące organizacji pogrzebu bliskiej osoby potrafią być na tyle silne, że utrudniają podejmowanie decyzji. To zupełnie naturalna reakcja, której nie trzeba się wstydzić. Dlatego w tym trudnym czasie warto skorzystać ze wsparcia profesjonalnego zakładu pogrzebowego. Jego pracownicy z uwagą wsłuchają się w oczekiwania rodziny, a następnie zadbają o wszelkie szczegóły związane z organizacją pogrzebu. Odciąży to bliskich i pozwoli rodzinie skupić się na tym, co ważne.