Zbiorniki ciśnieniowe — budowa, zastosowanie i bezpieczne użytkowanie

R

Zbiorniki ciśnieniowe są integralną częścią większości systemów sprężonego powietrza. W przeważającej części przypadków kontrahenci kupują je, ponieważ polecił je specjalista projektujący i montujący układy pneumatyczne, ale jednocześnie nie zawsze znają ich rzeczywistą rolę. W tym zakresie wyjaśniamy, jakie są zadania i zastosowania zbiorników ciśnieniowych sprężonego powietrza oraz jaki wpływ na funkcjonalność ma ich pojemność.

Budowa zbiorników ciśnieniowych

Zbiornik ciśnieniowy jest ważną częścią większości systemów zasilania sprężonym powietrzem. Zbiornik jest rodzajem magazynu sprężonego powietrza. Po wysuszeniu i przefiltrowaniu sprężone powietrze jest magazynowane w zbiorniku ciśnieniowym, nazywany również zbiornikiem wyrównawczym. Zbiornik ten napełniany jest wyższym ciśnieniem, niż wymaga tego system. Tworzy to korzystną różnicę ciśnień, która umożliwia uwolnienie sprężonego powietrza w razie potrzeby. Gaz zmagazynowany w zbiorniku wyrównawczym jest wykorzystywany podczas największego zapotrzebowania na energię sprężonego powietrza i utrzymuje stabilne ciśnienie. W efekcie znikają straty ciśnienia w układzie i poprawia się jego ogólna sprawność.

W jakim celu stosuje się zbiorniki ciśnieniowe na sprężone powietrze?

W zależności od wielkości instalacji sprężonego powietrza i wielkości samego zakładu może być ona wyposażona w jeden lub więcej zbiorników ciśnieniowych. Jednak zbiornik ten musi być dostosowany do potrzeb i wymagań instalacji sprężonego powietrza oraz urządzeń z nią współpracujących. Zbiornik wyrównawczy to rodzaj sposobu na magazynowanie sprężonego powietrza, z którego można korzystać w razie potrzeby. Ponadto zbiorniki ciśnieniowe można również nazwać akumulatorami. Dzieje się tak, ponieważ przechowują nie tylko sprężone powietrze, ale także zmagazynowaną w nim energię. 

Efektywne wykorzystanie zbiorników sprężonego powietrza zwiększa wydajność i ogranicza konieczność ciągłego zatrzymywania i uruchamiania sprężarek i innych urządzeń pomocniczych. Niezbędnym elementem każdego zbiornika ciśnieniowego jest także zawór zwrotny zapewniający utrzymanie ciśnienia i odpowiedniej ilości gazu, manometr, zawór bezpieczeństwa oraz zawór spustowy do usuwania skroplin.

Zastosowanie zbiorników ciśnieniowych

Jak już wspomnieliśmy, zbiorniki ciśnieniowe są ważną częścią większości systemów sprężonego powietrza. W układach bez zbiorników sprężonego powietrza zaleca się wykonanie audytu sprężonego powietrza w celu kontroli sprawności instalacji. Zastosowanie zbiorników ciśnieniowych w układach sprężonego powietrza jest jednym z elementów optymalizacji systemów pneumatycznych. Ma to znaczący wpływ na obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez zmniejszenie częstotliwości uruchamiania i zatrzymywania sprężarki powietrza

Istnieją również kompaktowe rozwiązania do instalacji zbiorników ciśnieniowych. W takich przypadkach kompresor montuje się bezpośrednio na zbiorniku. Jednak w przypadku większych systemów zasilania sprężonym powietrzem lepiej jest stosować większe zbiorniki, które faktycznie mogą zaspokoić potrzeby całego sprzętu. Tak zmagazynowane sprężone powietrze może również stanowić rezerwę, gdy sprężarka się zatrzyma. 

Dodatkowo zbiornik ciśnieniowy sprężonego powietrza odpowiada również za chłodzenie kompresora. Nowoczesne sprężarki mogą wykorzystywać olej, wodę lub sprężone powietrze jako czynnik chłodniczy. Można do tego celu wykorzystać sprężone powietrze zgromadzone w zbiorniku wyrównawczym. Przed zamówieniem i zakupem zbiornika sprężonego powietrza należy go dokładnie zbadać potrzeby zakładu tak, aby zbiornik spełniał wymagania układu pneumatycznego, z którym będzie współpracował. Należy także zwrócić uwagę na producenta, rodzaj użytych materiałów i jakość zbiornika ciśnieniowego.

źródło: ALMiG Kompressoren Polska S.A