Jak zoptymalizować cenowo i czasowo import ładunków z Chin?

R

Chiny są jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski i Europy. Jednocześnie odległość pomiędzy nadawcą a odbiorcą towaru jest tak duża, że generuje nie tylko wysokie koszty przewozu, ale również wymaga czasu. Jak zoptymalizować te dwa parametry względem siebie, aby uzyskać najlepsze wyniki w prowadzonej działalności? 

Czas — jeden z najważniejszych parametrów transportu towarów z Chin

Przewóz towarów z Chin obarczony jest długim czasem dostawy. Trasa, która ma ponad 10 tys. km powoduje, że ładunki transportowane są przez środki transportu wykorzystywane na dużych odległościach tj. kontenerowce, kolej lub samoloty cargo. 

Fracht morski jest najpopularniejszym sposobem przewozu towarów z Chin. Kontenerowce pozwalają na przewóz tysięcy kontenerów na jednym pokładzie. Jednocześnie zapewniają najdłuższy czas dostawy. Przewóz kontenera z ChRL do Polski trwa od 2 do 3 miesięcy. Tak długi transit time wynika z kilku powodów. Pierwszym jest długość drogi morskiej. Drugim jest podatność statków na warunki atmosferyczne, szczególnie sztormy, które powodują znaczące opóźnienia w dostawach. Dostawa pojedynczego kontenera określona jest w widełkach od 2 do 3 miesięcy. Brak określonej daty przewozu związany jest także z innymi problemami, które mogą pojawić się w trakcie transportu morskiego. Pierwszym z nich jest powszechnie stosowane rolowanie kontenerów, które może opóźnić docelową dostawę ładunku nawet o 1 miesiąc. Polega ono na przekładaniu kontenera z kontenerowca na inny statek o późniejszym czasie dostawy. Problematyczne są również zatory pojawiające się na wąskich presmykach drogi morskiej — na przykład na Kanale Sueskim. W tym miejscy trasy kontenerowce często oczekują kilka dni na przejście przez światło kanału. Zdarza się, że przesmyk jest blokowany przez przepływające jednostki, co jeszcze bardziej wydłuża przejście przez kanał. Ważnym aspektem w planowaniu czasu dostawy jest również długi proces poszukiwania dostępnego miejsca na kontenerowcu. Proces ten może zająć nawet 1 miesiąc, co znacząco odbija się na globalnym transit time ładunku.

Transport kolejowy z Chin jest niewątpliwie szybszy, niż fracht morski. Ekspresowe pociągi towarowe poruszające się po Nowym Jedwabnym Szlaku potrzebują około 10-14 dni na przewóz ładunku z terminali chińskich do polskiego hubu położonego w Małaszewiczach tuż przy wschodniej granicy naszego kraju z Białorusią. W opcji door-to-door czyli od nadawcy do odbiorcy przesyłki czas ten wynosi ok. 24 – 29 dni więc zamyka się w niecałym miesiącu. To sprawia, że pod względem czasu dostawy kolej jest bardziej atrakcyjna niż fracht kolejowy. Ważnym aspektem jest pewność dostawy — w transporcie kolejowym nie stosuje się rolowania kontenerów. Szybszy jest także proces rezerwacji miejsca na składzie kolejowym. Warto podkreślić, że obecnie do Małaszewicz trafia w tygodniu kilkadziesiąt pociągów towarowych z Chin. Co więcej, podróżują one zgodnie z wcześniej zaplanowanym rozkładem jazdy, co pozwala na precyzyjne określenie czasu dostawy. 

Transport lotniczy jest niewątpliwie najszybszym sposobem na przewóz towarów z Chin. Przewóz ładunków w systemie door-to-door trwa zazwyczaj 7 do 14 dni. Warte podkreślenia jest jednak to, że samoloty mają ograniczoną przestrzeń ładunkową, w wyniku czego przewożą niewielką ilość towarów. 

Cena za przewóz towarów z ChRL — jak ją zoptymalizować?

Jeżeli chodzi o cenę przewozu ładunków z ChRL to jest ona uzależniona od czasu dostawy. Najdroższy, ale i najszybszy jest transport lotniczy. W efekcie stosuje się go do przewozu ładunków niewielkich, cennych lub o bardzo krótkim okresie ważności. 

W przypadku kolei i frachtu morskiego sprawa nie jest już tak oczywista.  Zazwyczaj transport kolejowy jest droższy o ok. 20-30% od przewozu realizowanego przez kontenerowce. Warto jednak podkreślić, że zdarzały się już okresy, w których to fracht kolejowy był tańszy. Dodatkowo ceny ulegają ciągłym fluktuacjom, dlatego warto przed każdym zleceniem importu towarów z Chin sprawdzić obowiązujące w obu środkach transportu stawki. Ciekawostką jest, że zlecenia transportowe realizowane przez kolej są często tańsze, niż te wykonane przez fracht morski. 

Jak zoptymalizować import towarów uwzględniając czas i cenę przewozu z Chin? Optymalnym wariantem wydaje się kolej, która za 2, a nawet 3 razy krótszy czas dostawy pobiera opłatę niewiele wyższą, niż transport morski. Do tego gwarantuje możliwość monitoringu przesyłek, co przekłada się na lepszą organizację łańcucha dostaw. Przewóz kontenerowcem jest długi i jednocześnie niewiele tańszy. W dodatku występuje w nim większe ryzyko zagubienia czy uszkodzenia przesyłki. Najdroższym, ale najkrótszym rozwiązaniem jest fracht lotniczy. Ten jednak z powodu cen warto zarezerwować na sytuacje awaryjne, w których krótki czas dostawy jest kluczowy dla powodzenia przedsięwzięcia.