TMS – system zarządzania transportem. W jaki sposób ulepsza pracę firmy spedycyjnej?

R

Zarządzanie transportem w firmie spedycyjnej to wymagające zadanie. Przedsiębiorstwo na co dzień mierzy się z wieloma problemami, które wydłużają czas obsługi zleceń czy też zwiększają koszty prowadzenia działalności. Żeby im przeciwdziałać, warto zainwestować w system TMS. W jaki sposób ulepsza on pracę firmy spedycyjnej? Dlaczego warto współpracować z podmiotem, który zdecydował się go wdrożyć?

TMS – co to? Jakie są jego główne funkcje?

TMS (Transport Management System) to system do zarządzania transportem, który służy do planowania, monitorowania i rozliczania zdarzeń transportowych. Jest wykorzystywany zarówno przez firmy transportowe, jak i spedycyjne, logistyczne oraz dystrybucyjno-handlowe. Wspiera prowadzenie działalności na wielu płaszczyznach.

Oprogramowanie TMS pozwala m.in.:

  • wyszukiwać trasy transportowe i tworzyć zlecenia,
  • przygotowywać dokumenty transportowe dla kierowców,
  • śledzić status kontenera i pojazdu (dzięki wykorzystaniu systemu GPS),
  • zarządzać ładunkami,
  • rozliczać trasy i kontrolować terminy płatności,
  • wykrywać zagrożenia, np. związane z opóźnieniami w dostawie.

System TMS pozytywnie wpływa na skuteczność i terminowość realizacji zleceń transportowych. Usprawnia pracę personelu i zwiększa efektywność podejmowanych działań. Poprawia komunikację z klientami. W efekcie zwiększa jakość świadczonych usług i standard obsługi.

Dlaczego warto wdrożyć TMS w firmie spedycyjnej?

TMS pozwala uporządkować informacje, dokumentację i płatności związane z realizacją zdarzeń transportowych, a także upłynnić ich przepływ w przedsiębiorstwie. Upraszcza i usprawnia pracę personelu. Stanowi również doskonałe narzędzie do analizy rentowności floty i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Brak jednolitego systemu do zarządzania transportem działa na niekorzyść firmy spedycyjno-transportowej.

  1. Po pierwsze, sprawia, że przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami jest mniej płynny.
  2. Po drugie, wydłuża czas obsługi kierowców i procesów toczących się w przedsiębiorstwie.
  3. Po trzecie, wiąże się z większą częstotliwością popełniania błędów przez pracowników.
  4. Po czwarte, przekłada się na gorszy kontakt z klientami i podwykonawcami.

Wdrożenie systemu TMS pozwala na sprawną realizację wielu zleceń jednocześnie. Sprzyja eliminacji wielu problemów charakterystycznych dla branży TSL (transport-spedycja-logistyka), takich jak np. puste przebiegi. Automatyzuje procesy  i poszczególne działania w firmie, co przyspiesza pracę personelu i pozwala uniknąć błędów.

Współpraca z firmą spedycyjną z systemem TMS – to się opłaca!

Przy wyborze firmy spedycyjnej należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Doświadczenie, renoma czy też jakość floty to kwestie, które najbardziej interesują potencjalnych klientów. Nie można jednak zapominać, że o sprawnej realizacji zlecenia decydują niuanse. Jednym z nich jest to, czy firma ma wdrożony system TMS. Dlaczego to tak ważne?

Odpowiednie oprogramowanie usprawnia komunikację nie tylko pomiędzy poszczególnymi działami przedsiębiorstwa, ale również na linii firma-zleceniodawca. Klient zyskuje pełną informację na temat etapów realizacji zlecenia. Może też monitorować jego przebieg w czasie rzeczywistym (dzięki systemowi GPS).

System TMS ułatwia wybór najbardziej opłacalnej dla zleceniodawcy trasy i sprzyja optymalizacji przestrzeni ładunkowej. Przekłada się to na niższe koszty realizacji transportu. Oprogramowanie wpływa też korzystnie na terminowość realizowanych zleceń, a automatyzacja procesów pozwala uniknąć wielu błędów ludzkich.

Firma spedycyjna mierzy się na co dzień z wieloma wyzwaniami. Puste przebiegi, błędy ludzkie, realizacja wielu zleceń jednocześnie to tylko niektóre z nich. Żeby sprostać piętrzącym się problemom i zmieniającym się oczekiwaniom zleceniodawców, potrzebuje wsparcia. Wyspecjalizowane oprogramowanie TMS to świetne narzędzie, które poprawia skuteczność działania przedsiębiorstwa i pozytywnie wpływa na jego konkurencyjność. W efekcie może ono lepiej realizować otrzymywane od klientów zlecenia.