Transport towarów z Chin — lepiej koleją czy statkiem?

R

Intensywny rozwój infrastruktury kolejowej i morskiej pozwala na prowadzenie płynnej wymiany handlowej z Chinami. Modernizacja i rozbudowa sieci kolejowej oraz frachtu morskiego decyduje o zwiększonym wykorzystaniu tych środków transportu w międzynarodowej wymianie handlowej. Jaki środek transportu wybrać transportując towary z Chin — lepiej koleją czy statkiem? 

Transport kolejowy i morski

W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost częstotliwości wykorzystania kolei w transporcie międzynarodowym, w tym także transporcie towarów z Chin. Decyduje o tym bardzo intensywny rozwój infrastruktury oraz modernizacja składów kolejowych. Szybko rozwijający się handel w skali nie tylko międzynarodowej, ale też międzykontynentalnej wymusił powstanie nowoczesnego taboru kolejowego. Na znaczeniu zyskał przede wszystkim Nowy Jedwabny Szlak łączący Chiny z państwami Europy. Dysponuje on połączeniami lądowymi realizowanymi przy użyciu nowoczesnych, ekspresowych pociągów towarowych. 

W transporcie towarów z Chin dużą rolę odgrywa także fracht morski. Statki są bowiem środkami transportu pozwalającymi na wymianę handlową nie tylko pomiędzy poszczególnymi państwami, ale także kontynentami. W transporcie morskim wykorzystywane są specjalne kontenerowce o dużej powierzchni, pozwalające na załadunek dużej ilości towarów przewozowych. Co zatem wybrać decydując się na transport towarów z Chin — kolej czy statek?

Transport towarów z Chin koleją

Transport kolejowy zapewnia gęstą sieć linii kolejowych oraz dostęp do ekspresowych pociągów towarowych, co pozwala na stosunkowo szybką realizację dostawy. Co więcej, transport koleją w niewielkim stopniu uzależniony jest od warunków pogodowych oraz innych zdarzeń losowych, które mogą spowodować potencjalne opóźnienia w dostawach. Co prawda nigdy nie mamy gwarancji tego, że towar dotrze do miejsca docelowego na z góry określony czas, ponieważ logistycznie jest to bardzo złożony proces i nie pozwala na wyeliminowanie wszystkich możliwych zdarzeń. Transport koleją pozwala jednak na zagwarantowanie tego, że załadunek wyjedzie dokładnie tym pociągiem, na którym zostało zarezerwowane miejsce. Nie mamy tutaj do czynienia z tzw. rolowaniem kontenerów. Transport kolejowy wymaga poniesienia wyższych nakładów finansowych, jednak w końcowym rozrachunku pozwala na optymalizację kosztów i czasu dostawy. 

Transport towarów z Chin statkiem

Główną zaletą transportu morskiego bez wątpienia są koszty. Statek jest bowiem najtańszym środkiem transportu wykorzystywanym w handlu międzynarodowym. Czas realizacji dostawy jest natomiast stosunkowo długi i wynosi od 2 do 3 miesięcy. Co więcej, statki narażone są na nieprzychylne warunki pogodowe czy też występowanie zdarzeń losowych mających wpływ na opóźnienia w dostawach. Co więcej, w transporcie morskim bardzo często dochodzi do tzw. rolowania kontenerów, które wydłuża czas dostawy nawet o kolejne kilka tygodni. Niewątpliwą zaletą transportu morskiego jest natomiast zastosowanie kontenerów pozwalających na przewóz towarów wielkogabarytowych oraz ich odpowiednie zabezpieczenie, dzięki czemu mamy gwarancję tego, że towar dotrze na miejsce w nienaruszonym stanie.

Kolej czy statek?

Zarówno kolej, jak i statek są powszechnie wykorzystywanymi środkami transportu w handlu z Chinami. Chcąc jednak zoptymalizować koszty transportu, konieczne staje się przeanalizowanie kilku czynników, takich jak oczekiwany czas realizacji dostawy, rodzaj transportowanych produktów oraz zaplecze finansowe, jakim dysponuje przedsiębiorca. Jeśli priorytetem jest szybka i terminowa dostawa, przy jednoczesnej dostępności odpowiedniej ilości środków finansowych warto zdecydować się na transport koleją. Z kolei poszukując ekonomicznego środka transportu i mając możliwość dłuższego terminu realizacji dostawy, warto rozważyć transport statkiem.

 

Źródło: Symlog Sp. z o.o.