USG mózgu przezciemiączkowe – wskazania do wykonania badania

R

USG mózgu przezciemiączkowe to nowoczesna metoda diagnostyczna, która umożliwia obrazowanie struktur mózgu za pomocą ultradźwięków. Jest ona powszechnie wykorzystywana przez lekarzy do monitorowania zdrowia mózgu małych pacjentów – wcześniaków i niemowląt. Ta innowacyjna technika oferuje wiele korzyści, takich jak bezinwazyjność, bezpieczeństwo i dostępność.


Czym jest USG przezciemiączkowe?

Podstawowym elementem USG mózgu przezciemiączkowego jest specjalna sonda ultrasonograficzna. Lekarz przykłada sondę do powierzchni głowy pacjenta, która wysyła fale ultradźwiękowe do tkanki mózgu. Te fale przechodzą przez czaszkę i odbijają się od różnych struktur mózgu, takich jak kresomózgowie, podwzgórze czy móżdżek. Następnie odbicia są rejestrowane przez sondę i przekształcane w obrazy, które można obejrzeć na monitorze.

USG mózgu przezciemiączkowe jest szczególnie przydatne w przypadku wcześniaków i niemowląt, u których ryzyko uszkodzenia mózgu jest większe. Dzięki tej technice lekarze mogą wcześnie wykrywać ewentualne patologie, takie jak krwawienia, obrzęki mózgu czy wrodzone wady strukturalne. Wczesna diagnoza pozwala na szybką interwencję medyczną, co może mieć kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju i leczenia pacjenta.

USG mózgu przezciemiączkowe – kiedy należy wykonać

USG mózgu przezciemiączkowe jest często wykonywane u niemowląt i ma swoje wskazania. Oto kilka sytuacji, w których może być zalecane przeprowadzenie badania USG mózgu przezciemiączkowego:

  • wczesne urodzenie (wcześniactwo) – u wcześniaków istnieje większe ryzyko wystąpienia uszkodzeń mózgu, takich jak krwawienia wewnątrzczaszkowe czy obrzęk mózgu. USG mózgu przezciemiączkowe może być wykorzystane do wczesnego wykrywania tych powikłań i monitorowania stanu mózgu u tych dzieci,
  • nieprawidłowości neurologiczne – jeśli niemowlę ma nieprawidłowości neurologiczne, takie jak opóźniony rozwój, nieprawidłowe napięcie mięśniowe, drgawki, zaburzenia zachowania czy objawy neurologiczne, lekarz może zalecić wykonanie USG mózgu przezciemiączkowego w celu oceny struktury i ewentualnych zmian w mózgu,
  • infekcje mózgu – w przypadku podejrzenia infekcji mózgu, takiej jak zapalenie mózgu czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, USG mózgu przezciemiączkowe może być użyteczne w ocenie ewentualnych zmian w mózgu,
  • wrodzone wady mózguUSG mózgu przezciemiączkowe może być stosowane w wykrywaniu wrodzonych wad mózgu, takich jak rozszczep mózgu, nieprawidłowości strukturalne czy guzy mózgu,
  • monitorowanie po urazach – po urazach mózgu, takich jak urazy porodowe lub urazy pourazowe, USG mózgu przezciemiączkowe może pomóc w monitorowaniu ewentualnych uszkodzeń mózgu i ocenie postępu w leczeniu.

Do jakiego wieku niemowlęcia można zrobić USG przezciemiączkowe mózgu?

USG mózgu przezciemiączkowe może być przeprowadzone u niemowląt od momentu narodzin aż do około 18 miesiąca życia. Jest to szczególnie przydatne w przypadku wcześniaków i niemowląt, u których istnieje większe ryzyko wystąpienia uszkodzeń mózgu lub wrodzonych wad.

Wcześniaki, które rodzą się przedwcześnie, są podatne na różnego rodzaju powikłania neurologiczne. USG mózgu przezciemiączkowe może być wykorzystane do wczesnego wykrywania takich powikłań, takich jak krwawienia wewnątrzczaszkowe, zaburzenia przepływu krwi czy obrzęki mózgu. Regularne monitorowanie mózgu wcześniaków za pomocą USG może pomóc w wczesnym rozpoznaniu i odpowiednim leczeniu ewentualnych problemów neurologicznych.

W przypadku niemowląt, które nie są wcześniakami, USG mózgu przezciemiączkowe może być stosowane, gdy istnieją pewne objawy lub podejrzenie zaburzeń neurologicznych. Może to obejmować opóźnienia rozwoju, nieprawidłowości w zachowaniu, nieprawidłowe napięcie mięśniowe czy nieprawidłowości neurologiczne wykryte podczas badań neurologicznych.

Warto zaznaczyć, że po około 18 miesiącu życia USG mózgu przezciemiączkowe staje się mniej skuteczne, a nawet niemożliwe do przeprowadzenia, ponieważ kości czaszki zaczynają zamykać się i utrudniają penetrację ultradźwięków do mózgu. W takim przypadku, inne metody obrazowania mózgu, takie jak rezonans magnetyczny (MRI), mogą być bardziej odpowiednie do dalszej diagnostyki.

Istnieje wiele zalet USG mózgu przezciemiączkowego w porównaniu do tradycyjnych metod obrazowania mózgu, takich jak tomografia komputerowa (TK) czy rezonans magnetyczny (MRI). Przede wszystkim, jest to metoda bezinwazyjna, która nie wymaga zastosowania promieniowania jonizującego, co czyni ją bezpieczną dla pacjenta, szczególnie dla dzieci. Nie ma konieczności podawania kontrastu ani stosowania iniekcji, co jest często niezbędne w innych technikach obrazowania mózgu.

źródło: Gabinet USG Warszawa