Wykorzystanie nowoczesnych mediów w personal brandingu – jak możesz zwiększyć swoje kompetencje?

R

Personal branding to pojęcie stosunkowo nowe, nawiązujące do starszej koncepcji employer brandingu. Employer branding ma na celu kreowanie marki pracownika na rynku pracy – personal branding to pojęcie szersze, ogólnie rozumiana kreacja marki danej osoby. W personal brandingu szczególne znaczenie mają nowe media, stanowiące główne narzędzia promocji marki osobistej, w tym sieci społecznościowe. Obecnie zachodzi tendencja do profesjonalizacji tej gałęzi marketingu, powstają więc kursy i bazy wiedzy umożliwiające budowanie marki osobistej w nowych mediach nie w sposób intuicyjny, ale efektywny i systematyczny.

Najważniejsze elementy personal brandingu

Personal branding to nie tylko systematyczne budowanie swojego wizerunku w Internecie. Nie jest nim też tylko zdobywanie nawet znacznej, ale tylko chwilowej popularności w nowych mediach. Co więcej, nie zawsze jest to budowanie własnej marki – personal branding może dotyczyć też np. wizerunku profesjonalnego osób pracujących w danym zespole przedsiębiorstwa. W szeroko rozumianym personal brandingu wykorzystuje się główne atuty danej osoby, w tym jej osiągnięcia zawodowe, doświadczenie i wykształcenie. Do głównych zadań PB należy umiejętne eksponowanie i promowanie zalet danej osoby, zgodnie z zasadami marketingu i PR.

Kompetencje potrzebne do tej działalności nie różnią się więc zasadniczo od promocji marek przedsiębiorstw i produktów – promocja marki osobistej rządzi się podobnymi prawami. Niezbędne jest także stworzenie identyfikacji wizualnej danej osoby, co może być trudniejsze, niż w przypadku produktów. Szczególnie duże znaczenie ma systematyczna promocja danej osoby w nowych mediach, w tym w sieciach społecznościowych (w tym tak ogólnych, jak Facebook lub YouTube, jak i profesjonalnych, jak LinkedIn). W wielu przypadkach nie można jednak zaniechać promocji marki osobistej za pomocą środków tradycyjnych, takich jak wywiady w prasie, publikacje branżowe oraz wykłady, prelekcje i inne wystąpienia publiczne.

Nowe media w personal brandingu

Personal branding w nowych mediach obejmuje systematyczne starania o popularność, reputację i wizerunek publiczny danej osoby. Kluczem do sukcesu jest tu właśnie systematyczność działań, nie nastawienie na jednorazowe efekty. Ważne są także merytoryczna i wizualna spójność przekazu, profesjonalizm oraz unikanie nachalnej i sztucznej autopromocji.

Szczególnie duże znaczenie w personal brandingu mają sieci społecznościowe. Umożliwiają one bezpośrednią komunikację z odbiorcami oraz stworzenie dużych zasięgów. Należą też do najlepiej zbadanych nowych mediów – dzięki zgromadzonej wiedzy doskonalenie kompetencji w ich stosowaniu jest stosunkowo łatwe. Blogi osobiste i podcasty pozwalają na prezentowanie pogłębionych, rozbudowanych i atrakcyjnych treści. Zbudowanie ich popularności jest jednak trudniejsze. Pominąć nie można także osobistej strony internetowej, często o charakterze portfolio. Nowe media dostarczają również możliwości bezpośredniego kontaktu z odbiorcami na forach i w społecznościach internetowych, np. na forach, a także dzięki webinarom i e-learningowi. Z punktu widzenia PR są one szczególnie korzystne i efektywne. Profesjonalizacja personal brandingu doprowadziła do stworzenia narzędzi do analizy działalności w nowych mediach. Są to narzędzia do tworzenia i analizy recenzji, analizy feedbacku, zarządzania treścią zamieszczoną w mediach oraz śledzenia aktywności i zasięgów. Szczególnie istotna jest właśnie oparta na faktach i liczbach analiza efektów. Pozwala ona na tworzenie i korygowanie strategii obecności marki osobistej w mediach internetowych.

Profesjonalizacja personal brandingu

Profesjonalny personal branding wymaga budowania świadomej, systematycznej strategii. Wymaga ona praktycznego doświadczenia, konkretnej, rzeczowej wiedzy i umiejętności analizy danych, w tym statystyk obecności w social media. Jeszcze do niedawna umiejętności w tym zakresie zbierano głównie w praktyce, dziś możliwe jest jednak także systematyczne samokształcenie w zakresie personal brandingu oraz edukacja formalna. Powstają liczne publikacje oraz kursy stacjonarne i internetowe umożliwiające rozwój kompetencji.

W Polsce studia podyplomowe Doradztwo Kariery w Praktyce Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oferują rozbudowane moduły programowe w zakresie personal brandingu. W związku z faktem, że personal branding i employer branding należą do najszybciej rozwijających się gałęzi PR, edukacja formalna w tym zakresie staje się też pożądana na rynku pracy. Studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej zapewniają wysoki poziom nauczania, a osobne moduły dydaktyczne obejmujące personal branding są rozwiązaniem pionierskim w Polsce. Skierowane są dla osób, które pragną związać się zawodowo z doradztwem kariery zawodowej z wykorzystaniem nowych mediów, oferując wiedzę na poziomie eksperckim – a więc dla pracowników wewnętrznego HR, managerów zespołu, konsultantów, coachów i headhunterów.

Obok podstawowych umiejętności takich jak korzystanie z nowoczesnych kanałów poszukiwania pracy czy śledzenie nowych trendów na rynku pracy obejmują zagadnienia bezpośrednio związane z personal brandingiem, w tym budowanie marki online i offline, analiza wpływu marki osobistej na tożsamość zawodową oraz budowanie marki osobistej w kontekście kariery zawodowej.

Największe znaczenie ma w personal brandingu doświadczenie praktyczne. Zdobyć można je tylko przez pracę nad konkretnymi projektami – nie tylko samodzielnie, ale też w dysponujących doświadczeniem zespołach. Uzupełnia je również uczestnictwo w nieformalnych spotkaniach i webinarach oraz w formalnych konferencjach branżowych. Przydatne jest także gromadzenie doświadczeń w innych dziedzinach marketingu i PR w Internecie, w tym skutecznego udostępniania treści w sieciach społecznościowych.

Personal branding jest nową, ale szczególnie szybko rozwijającą się dziedziną marketingu i PR. Największe znaczenie ma w nim profesjonalizm i systematyczność – zwłaszcza wobec faktu, że budowanie marki osobistej szczególnie często wiąże się z życiem zawodowym. Postępująca profesjonalizacja (w tym także studia wyższe obejmujące elementy PB) pozwala na zgromadzenie doświadczenia i wiedzy, bez konieczności uciekania się do intuicyjnych i nieefektywnych metod budowania wizerunku w Internecie.