Osuszacze adsorpcyjne i chłodnicze — jakie są pomiędzy nimi różnice?

R

Osuszacze są urządzeniami, które powszechnie występują w układach sprężonego powietrza. Do czego służą te urządzenia i jaka jest różnica pomiędzy osuszaczem chłodniczym a osuszaczem adsorpcyjnym?

Osuszacze — jaką funkcję pełnią w układzie sprężonego powietrza?

Osuszacze sprężonego powietrza są urządzeniami, których głównym zadaniem jest usuwanie wilgoci ze sprężonego medium roboczego. Wilgoć w sprężonym powietrzu może prowadzić do różnych problemów w systemach, maszynach, narzędziach oraz procesach przemysłowych. Głównym zadaniem osuszaczy powietrza jest ochrona maszyn i narzędzi pneumatycznych. Wilgoć w sprężonym powietrzu może powodować korozję narzędzi i maszyn pneumatycznych. Osuszacze pomagają w zachowaniu wydajności i przedłużeniu żywotności urządzeń poprzez eliminację ryzyka korozji spowodowanej wilgocią. Dzięki eliminacji wilgoci osuszacze sprzyjają zapobieganiu korozji w systemach rur i przewodów. Wilgoć w sprężonym powietrzu może prowadzić do korozji rur i przewodów, co z kolei może wpływać negatywnie na jakość sprężonego powietrza oraz wymagać częstszych napraw i konserwacji. Osuszacze pomagają w ochronie infrastruktury przewodowej.

W efekcie osuszenia sprężonego medium roboczego poprawia się jakość powietrza w systemach pneumatycznych. Wilgotne powietrze może wpływać na jakość sprężonego powietrza, co jest krytyczne w niektórych zastosowaniach przemysłowych, takich jak produkcja żywności, farmacja czy elektronika. Osuszacze pozwalają utrzymać wysoką jakość powietrza poprzez eliminację wilgoci. Niska zawartość wilgoci to także minimalizacja ryzyka kondensacji wody w systemach pneumatycznych. Osuszacze pomagają zapobiegać kondensacji, co z kolei minimalizuje ryzyko uszkodzenia systemów pneumatycznych.

Co ważne, uzdatnienie medium roboczego przyczyniać się może także do optymalizacji procesów produkcyjnych. W niektórych procesach przemysłowych, takich jak malowanie, powlekane lub pakowanie, obecność wilgoci w sprężonym powietrzu może prowadzić do niepożądanych efektów, takich jak zmatowienie powłok czy problemy z przyczepnością. Osuszacze pozwalają na utrzymanie optymalnych warunków produkcji.

W skrócie, osuszacze sprężonego powietrza są kluczowe do utrzymania wysokiej jakości sprężonego powietrza, chroniąc sprzęt, narzędzia, systemy rur oraz procesy przemysłowe przed negatywnymi skutkami wilgoci.

Osuszacze adsorpcyjne i osuszacze chłodnicze — różnice

Osuszacze adsorpcyjne i osuszacze chłodnicze to dwa różne rodzaje osuszaczy sprężonego powietrza, które wykorzystują różne mechanizmy do usuwania wilgoci z powietrza. Urządzenia posiadają odmienny mechanizm działania. Osuszacze adsorpcyjne wykorzystują proces adsorpcji, w którym wilgoć jest chwytana na powierzchni materiału adsorbującego, takiego jak żel krzemionkowy lub związki chemiczne. Proces ten odbywa się na zmianę, tj. adsorbent nasiąka wilgoć, a następnie zostaje odwodniony/osuszony, aby znowu mógł przechwycić wilgoć. Z kolei osuszacze chłodnicze działają na zasadzie schładzania powietrza — w ten sposób kondensują wilgoć. 

Skuteczniejszą eliminację wilgoci z medium zapewniają osuszacze adsorpcyjne. Co więcej, są one skuteczniejsze w niższych temperaturach i mogą być stosowane w warunkach, w których osuszacze chłodnicze mogą mieć trudności z kondensacją wilgoci, zwłaszcza gdy temperatura powietrza jest niska. Osuszacze adsorpcyjne stosuje się w zastosowaniach, gdzie kluczowa jest najwyższa jakość sprężonego powietrza. 

Wyższa wydajność osuszaczy adsorpcyjnych sprawia jednak, że mogą one wymagać więcej energii w porównaniu do osuszaczy chłodniczych, zwłaszcza w przypadku regeneracji adsorbentu. Jednak w niektórych sytuacjach, gdzie warunki są trudne dla osuszaczy chłodniczych, osuszacze adsorpcyjne mogą być bardziej efektywne. Osuszacze chłodnicze  często są bardziej energooszczędne, zwłaszcza w warunkach, gdzie sprężone powietrze jest dostępne w obiegu i może być wykorzystane do schładzania.

Osuszacze różnią się także zastosowaniem. Osuszacze adsorpcyjne stosowane są w miejscach, gdzie konieczne jest osuszanie powietrza w niskich temperaturach, na przykład w przemyśle gazów, elektronice, czy magazynach chłodniczych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższy poziom uzdatnienia sprężonego powietrza. Z kolei osuszacze chłodnicze są powszechnie wykorzystywane w gałęziach przemysłu, gdzie konieczna jest eliminacja wilgoci do określonego poziomu, bez konieczności całkowitego usunięcia cząsteczek wody z medium roboczego.

Ostateczny wybór pomiędzy osuszaczem adsorpcyjnym a osuszaczem chłodniczym zależy od specyficznych warunków aplikacji, wymagań dotyczących wilgotności oraz dostępności energii. 

źródło: ALMiG kompresory