Re-endo – w jakich przypadkach potrzebne jest ponowne leczenie endodontyczne?

R

Endodoncja jest dziedziną stomatologii, która zajmuje się przede wszystkim tkankami wewnętrznymi zęba. Leczenie endodontyczne potocznie nazywane jest leczeniem kanałowym. Re-endo z kolei to w uproszczeniu powtórne leczenie kanałowe wykonywane, gdy z różnych powodów pierwsze podejście okazało się nieskuteczne.

Jak wygląda leczenie endodontyczne?

Leczenie kanałowe wykonuje się za pomocą bardzo cienkich narzędzi piłujących i penetrujących, za pomocą których wywiera się w zębie kanał aż do tkanki wewnętrznej (tzw. miazgi zęba). Przez kanał ten wprowadza się do miazgi odpowiednie leki, często antybiotyki, a następne wypełnia się kanał, zamykając dostęp do tkanek. Miazga jest usuwana i zastępowana odpowiednim wypełnieniem. Do wykonania takiego zabiegu niezbędne są też odpowiednie techniki obrazowania, które umożliwiają dentyście pełną kontrolę nad przeprowadzanym zabiegiem. Należy przy tym zaznaczyć, że leczenie kanałowe, w szczególności wykonywane ponownie, stanowi zabieg niejako ostatniej szansy, którego celem jest uratowanie zęba przed jego usunięciem..

Jakie są powody oraz cele ponownego leczenia endodontycznego (re-endo)?

Re-endo jest konieczne, gdy z różnych przyczyn pierwotny zabieg nie pozwolił osiągnąć zakładanych rezultatów i w pełni wyleczyć ząb. Przy czym należy zaznaczyć, że zawsze oznacza to, że zostały popełnione błędy podczas pierwszego leczenia endodontycznego. Re-endo może być konieczne, aby dodatkowo zabezpieczyć ząb lub gdy zniszczenia tkanki okazują rozległe. Uporządkowując tę tematykę, możemy wyróżnić następuje grupy sytuacji:

  • niezadowalająca jakość wypełnienia kanałów. Po leczeniu kanałowym ząb jest odbudowywany za pomocą wykonania mostu lub korony. Aby było to możliwe, wypełnienie kanału musi spełniać określone warunki. Jeśli tak nie jest, wypełnienie odznacza się niską jakością lub zostało nieprawidłowo wykonane przez stomatologa, jest to wskazanie do ponownego leczenia kanałowego. Celem zabiegu jest tutaj pełne zabezpieczenie zęba przed dalszym niszczeniem.
  • nieprawidłowe lub niepełne wypełnienie kanałów. W tej sytuacji pacjent często początkowo nie odczuwa żadnych dolegliwości, a problemy wykrywane są podczas kontroli. Należy ponownie podkreślić, że nie zawsze jest to oznaka niskich kompetencji stomatologa. Leczenie kanałowe jest procedurą trudną i wymagającą precyzji, a także niezbędne jest odpowiednie obrazowanie podczas jej przeprowadzania. Czasem z indywidualnych przyczyn anatomicznych obrazowanie za pomocą mikroskopu czy technik RTG może być utrudnione, a w kanale pozostaną ubytki. Sama budowa powstałego kanału może być też skomplikowana, co utrudnia jego wypełnienie. Każda z tych okoliczności jest wskazaniem do re-endo, które znacznie podnosi szansę na sukces leczenia.
  • niepełne usunięcie zainfekowanej tkanki. Sytuacje w tej grupie mogą mieć różne powody. Stan zapalny i uszkodzenia tkanek mogą mieć przewlekły charakter lub być rozległe, zachodząc także na okoliczne tkanki zęba, tzw. tkanki okołowierzchołkowe, co pogarsza rokowania dla zęba. Powodem może być także niepełne wyczyszczenie kanału z zainfekowanej, zniszczonej tkanki, co grozi ponownym rozwinięciem się stanu zapalnego, a w związku z tym bólem oraz koniecznością ponownego leczenia.

Ponowne leczenie endodontyczne, tzw. re-endo, jest jednocześnie standardową procedurą stomatologiczną, jak i zabiegiem, którego można i należy uniknąć. Czasem jednak, z obiektywnych i różnorakich powodów, nie jest to możliwe, a sam zabieg jest konieczny, aby zachować naturalny ząb. Uratowanie zęba jest głównym celem stomatologów, ponieważ konieczność zakładania implantu jest nie tylko kosztowna, ale także niesie ze sobą osobny zestaw możliwych powikłań. Zarówno pierwotne, jak i ponowne leczenie endodontyczne należy przeprowadzać u zaufanych stomatologów, co zwiększa szansę na powodzenie tych trudnych i precyzyjnych zabiegów. Rozwój stomatologii, a w szczególności stosowanej aparatury powoduje jednak, że zabiegi te są coraz bezpieczniejsze oraz skuteczniejsze. Kończąc, należy zauważyć, że najlepszym sposobem profilaktyki jest podstawowa higiena jamy ustnej oraz wczesne reagowanie na wszelakie problemy, które obejmują uzębienie.